Angående inrättande av Skönhetsråd i Österåkers kommun

 

Motion 6/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Angående inrättande av Skönhetsråd i Österåkers kommun


Österåker växer så det knakar. Det växer på två sätt; organiserat och oorganiserat. Det organiserande växandet är i huvud sak de exploateringar större byggherrar gör i nya alternativt gamla exploateringsområden. Här finns det planer för områdets karaktär och funktion. Planerna visar på hustyper, färgsättningar, väggkonstruktioner, vägbelysningar etc. etc. Arkitekter har haft en stor del i tänkandet och utformandet av områdena.

I förnyelseområdena råder däremot en viss anarki. Här kan man bygga en 300 kvm stor mexitegelvilla intill en sommarstuga på 40 kvm. Tvärs över vägen så kan man hitta en timrad dalagård med alla dess olika härbren och uthus. Vägstandarden är upp till vägföreningens ambitioner. Här behövs inte de säkerhets normer som gäller i övriga delar av kommunen. Devisen ”människor skall få infria sina drömmar” tycks vara ledstjärnan för majoriteten i byggnadsnämnden. Men infriade drömmar kan ofta innebära andras mardrömmar.

Gestaltningen av en kommun som vid årsskiftet 2009 – 10 förmodligen uppgår till 40 000 innevånare beslutas idag endast av politiker. De biträds av tjänstemän med sakkunskap och lång erfarenhet. Så ser det ut i de flesta kommunerna i landet.

Några få kommuner har däremot valt att tillsätta ett skönhetsråd som består av olika människor med kunskap inom estetik, arkitektur, samhällsplanering, hembygdskunskap etc. etc. De här råden är – som ordet beskriver det – rådgivande. Här finns det en grupp som kan se på planering och utformning ur andra perspektiv.

Samhällsutformning omfattar många områden. Stort som i smått. Vem har inte blivit f-bannad över de fantastiskt osnygga ”återvinningsstationerna” som misspryder  grusplaner här och var i kommunen. Vem har inte undrat över den osymmetri som finns i väg-, gatu- och gångvägsbelysningen. Det finns mängder av exempel där ett skönhetsråd skulle ha kunnat råda beslutsfattare att tänka vidare i en mer praktisk och estetisk form.

Jag föreslår att

• Österåkers kommun inrättar ett Skönhetsråd
• Rådet ska bestå av 10 ledamöter och 4 ersättare 
• Rådet skall vara remissinstans i samhällsplanering och i frågor angående offentlig utformning och därtill hörande frågor


Åkersberga den 3 maj 2007

För Socialdemokraterna i Österåker

Björn Sundman

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:36