Fler fritidsgårdar med längre öppethållande.

 

Motion 10/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Fler fritidsgårdar med längre öppethållande.

Under denna sommar har det varit ganska mycket störande moment från ungdomar som inte haft någonstans att ta vägen då våra fritidsgårdar varit stängda. Det har endast funnits några få aktiviteter under sommaren för dem.  Det är även många av våra ungdomar som har föräldrar med inkomster som inte räcker till en semester för familjen. De ungdomarna och barn blir då utlämnade till att ta vara på sig själva och aktiviteterna blir då inte alltid så lämpliga i samhällets ögon. För att motverka detta bör kommunens ungdomar få tillgång till fler fritidsgårdar i de olika bostadsområdena i vår kommun. Alla kan inte ta sig till de befintliga gårdar på grund av långa avstånd och en kollektivtrafik som inte fungerar över hela kommunen.

Gårdarna behöver ha ett öppethållande över helger ex. lördagskvällar men även öppet på kvällstid under vardagar. Det är även viktigt med öppethållande tidigare på dagen under lov speciellt sommaren då många ungdomar inte har något att göra på dagtid.

Det är inte alltid så att ungdomarna företar sig kriminella handlingar men de är ofta på gränsen och framförallt så är de ljudligt störande för många äldre som även blir skrämda och inte vågar säga ifrån till våra ungdomar när de stör.

Vi behöver fler gårdar med personal som kan fylla ungdomarnas fritid med goda aktiviteter som ger dem intressen för framtiden.

Vi yrkar därför att

Kultur o Fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka var och hur man löser frågan med fler gårdar och med mer öppethållande i kommunen.

Åkersberga den 21 september 2007

För Socialdemokraterna i Österåker

Kristina Embäck

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:41