Handikappanpassning av Domarudden och dess omgivning.

Motion 9/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Motion angående handikappanpassning av Domarudden och dess omgivning.

Österåkers kommun har länge försökt att profilera sig som en kommun med ett rikt friluftsliv och fin natur som ligger nära storstaden. Dock så ser vi Socialdemokrater att en stor grupp människor ofrivilligt ställs utanför denna resurs. Där ibland de personer som har någon form av funktionshinder. Vi anser att de här personerna skall ha samma möjlighet som övriga medborgare i kommunen att ta del av våra fritidsområden.

Vi  föreslår

att fullmäktige skall uppdra åt KFN att ta fram en plan för att handikappanpassa Domaruddens friluftsområde.

För Socialdemokraterna i Österåker

Åkersberga den 24 maj 2007

Kristina Embäck  Klas-Göran Wändesjö


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:39