Handlingsplan för Äldre med utländsk bakgrund.

 
Motion  7/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Handlingsplan för Äldre med utländsk bakgrund.

Vi vet att ett antal människor med utländsk bakgrund har kommit till Sverige på äldre dagar. Detta gör det ofta svårare för dem att lära sig svenska då språkförmågan försämrats med åldern. Det finns också äldre med utländsk bakgrund som kunnat flytande svenska men som drabbats av till exempel demens eller stroke, vilket gjort att de har glömt sitt andra språk och gått tillbaka till sitt modersmål.

Dessutom har dessa äldre en annan kultur som man måste ta hänsyn till när man erbjuder dem vård och omsorg. Därför brukar anhöriga komma in i bilden och fungera som anhörigvårdare. Ansvaret för vården är dock kommunens, säkerställandet av en god kvalitet likaså.

Det är dags att kommunen löser situationen på ett professionellt sätt. Vi vill att Österåker blir en av de kommuner i riket som verkligen jobbar aktivt med denna fråga.


Jag föreslår att:

Österåkers kommun upprättar en handlingsplan på hur man kan erbjuda äldre med utländsk bakgrund en god vård och omsorg, där hänsyn tagits till språk och kultur.


Åkersberga den 7 maj 2007

För Socialdemokraterna i Österåker

Anas Abdullah

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 11:37