Inrättandet av ett miljöpris till företag i Österåkers kommun

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

Åkersberga 2007-12-17


Idag har KF antagit en miljöplan på 15-16 punkter som riksdagen fattat beslut om och det är bra initiativ, men vi saknar lite lokal prägel som stimulerar till aktivt miljöarbetet inom näringslivet. Vi som kommun kan hjälpa till och instifta ett pris som delas ut varje halvår till det företag som bäst bidrar till en hållbar utveckling och bidrar till bättre klimat och miljö.
Många kända och okända företag miljöcertifierar sig enligt ISO 14 000, där valda delar av denna certifiering kan plockas ut och anpassas till t ex en 10 punktslista som bidrar en bättre miljö.
Med detta skapar vi nytänkande, dialog om miljön och där näringslivet kan vara med och bidra, samt kunna tävla om att profilera sig som ett miljömedvetet företag i tiden.
Allt detta ligger i linje med att visa vägen gentemot våra medborgare, företag och också profilera Österåker som en miljömedveten kommun, samt ta ansvar som politiker för det hållbara samhället.
 
Jag föreslår därför att Österåkers kommun beslutar att:

• Instifta ett pris till lokala företag som når upp till den bästa poängen i ett lokalt miljöprogram som MHN tar fram.
• Sätta samman en jury bestående av näringsliv, tjänstemän och politiker.
• Ge MHN uppdraget att utreda formerna och innehållet för kriterier på ett 10-punkts program, där reglerna skall vara klara och tydliga.

Socialdemokraterna i Österåker                 Tony Svedenfjord (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-18 11:36