Kartläggning av behov bland invånare med etnisk bakgrund

Motion 1/07

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker

 

Kartläggning av situationen och behov bland invånare med olika etniska bakgrund

I Österåkers kommun finns ett antal människor som har olika etniska bakgrund. En klar och tydlig bild om hur deras sociala situation är i kommunen finns inte. Statistiken är bristfällig och behöver aktualisera omgående. Detta är en förutsättning för att kunna formulera en seriös och långsiktig integrationspolitik som tyvärr fortfarande saknas i vår kommun. Frågan är relevant och har en stort demokratisk betydelse.

Jag föreslår därför att Österåkers kommunfullmäktige beslutar att:

 Omgående beställa en komplett kartläggning av situationen och eventuella behov bland invånare med olika etniska bakgrund.

 Karläggning bör innehålla flera parametrar som till exempel: arbetsmarknaden, skolor, äldrevård, föreningslivet, osv.

 Därefter formulera kommunen integrationspolitik

Åkersberga den 25 januari 2007
För Socialdemokraterna i Österåker

Carlos Núnez (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-27 10:10