Miljökrav på transporter i Österåkers kommun

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker
Åkersberga 2007-12-17

 

Vid inköp av tjänster som omfattar transporter av motordrivna fordon eller trädgårdsmaskiner bör vi som kommun ha ett program som skall bifogas i upphandlingen som är en kravspecifikation som alla leverantörer skall uppnå eller inom en viss tid får på sig att ställa om sig till.
Detta är inte en ovanlig företeelse, t ex IKEA har krav på alla sina transporter internt, men också kräver externt att man skall redovisa vilka miljöprogram man har kopplat till förflyttning av varor.
Många företag arbetar på detta sätt och som kommun så bör vi vara på framkant gällande transporter. Tyvärr vet vi att fossila bränslen bidrar till att kraftigt öka växthus effekten och som kommun är det inga större direkta investeringar kopplade till denna åtgärd mot sina underleverantörer, utan det bidrar till att företag vet redan på förhand att skall de leverera tjänster till kommunen så skall de uppnå vissa kriterier.
Givetvis måste vi börja med våra ägda fordon i kommunen innan vi ställer samma krav på köpta tjänster. Exempel på krav är EURO klass 1 bränsle, däck, miljövänligt avfettningsmedel mm.
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM), www.ntm.a.se är en utmärkt hemsida att titta på i arbetet med att säkerställa krav på underleverantörer och oss själva.


Jag föreslår därför att Österåkers kommun beslutar att:

• Skapa ett miljöprogram som bifogas vid upphandling som kräver transporter
• Kartlägga kommunen och kommunens ägda bolag huruvida de uppfyller kraven

Socialdemokraterna i Österåker                 Tony Svedenfjord (s)

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-18 11:29