Är det ansvarsfullt att sänka skatten?

En enkel fråga till Ingela Gardner-Sundström (M)!


Nu har ni (den borgliga majoriteten) tänkt sänka skatten med 10 öre och samtidigt vet ni mycket väl att skolan behöver en hel del resurser för att kunna erbjuda en bättre undervisning än idag. Skolverket har nyligen inspekterat skolorna i Österåkers kommun och slagit ner på många punkter som måste åtgärdas. Behov av förstärkningar finns inom många områden förutom skolan också inom både äldreomsorg som omsorg för handikappade.


Med denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet;

 
Är det ansvarsfullt att sänka skatten trots att det finns en hel del brister som måste åtgärdas?


Anas Abdullah (S)

Kommunfullmäktigeledamot

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:29