Behov av kommunal beredskap när privatskolor läggs ned


Motion

till kommunfullmäktige i Österåker


Behov av kommunal beredskap när privatskolor läggs ned


Skolverket understryker i ett pressmeddelande 2008-11-03 att konkurrensen om eleverna de närmaste åren kan leda till att skolor tvingas lägga ner.

Det ställer naturligtvis höga krav på kommunernas beredskap. Österåkers kommun bör ta fram en handlingsplan och en beredskap för hur kommunen skall kunna ta hand om eleverna från i princip dag ett när en privat grundskola går i konkurs/läggs ner.

Kostnaden för denna beredskap bör reserveras kommunens egna grundskolor och ligga utanför skolpengen. Österåkers kommun bör därtill undersöka den lagliga möjligheten att ta ut en särskild administrativ avgift från de privata grundskolorna för just denna beredskap.


Förslår därför

 

Att Österåkers kommun tar fram en handlingsplan för att kunna ta emot elever från nedlagda privata grundskolor

 

Att Kostanden för denna beredskap reserveras kommunens egna grundskolor och ligga utanför skolpengen.

 

Att Österåkers kommun undersöker den lagliga möjligheten att ta ut en särskild administrativ avgift från de privata grundskolorna för just tillhandahållandet av denna beredskap


Åkersberga 2008-11-03

För Socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:41