Bygg smålägenheter – NU !!

 

Motion

till

Kommunfullmäktige i Österåker

 

Bygg smålägenheter – NU !!

 

I dag finns det 1 800 personer som köar för en hyresrätt i Armada. Drygt hälften (57%) är kommuninnevånare och merparten är ungdomar som saknar egen bostad.

Detta innebär att Armada med lätthet skulle kunna hyra ut ett hundratal smålägenheter även om vi har en finanskris och lågkonjunktur.

I dag är det möjligt att handla upp byggprojekt till 20% lägre pris än för ett år sedan och en upphandling enligt den modell som Armada tillämpar skulle ge möjlighet för lokala företag att få nya jobb när den övriga marknaden sviktar.

Armada Fastighets AB har byggprojekt som kan sättas i gång med kort varsel och stadsbyggnadskontoret prioriterar detaljplaner för dessa projekt. Så är tyvärr inte fallet i dag utan Armada får vänta i åratal för att få erforderliga planer för planerade projekt.

 Därför föreslås kommunfullmäktige besluta

 

att kommunstyrelsen genom byggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera planfrågor för byggande av i första hand mindre hyresrätter och

att Armada Fastighets AB får i uppdrag att snarast starta produktion av i första hand mindre hyresrätter.


Socialdemokraterna i Österåker

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:32