Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Fråga till kommunalrådet Ingela Gardner, inlämnat till kommunfullmäktige i mars 2008

 

Kan föräldrarna vara säkra på att lagen följs ?

Ansvaret över samtliga elever boende i kommunen har Österåkers kommun oavsett om de går i kommunala som i s k friskolor. Båda formerna finansieras med skattemedel, medan möjlighet till insyn/kontroll skiljer sig åt mellan de olika driftsformerna.

Mot bakgrund av Skolverkets uppmärksammade undersökningen som visar att lagen som kräver att den som söker jobb inom grundskola, barnomsorg och fritids måste visa utdrag från polisens belastningsregister för att visa att man inte är dömd för sexbrott, är något som skolor slarvar med, vill jag ställa följande fråga:

Vilka garantier kan du ge till föräldrar i Österåker till barn i förskola och skola att deras skola följer lagen och kräver av alla nyanställda utdrag ur polisens belastningsregister för att visa att den sökande inte är dömd för sexbrott.

Ann-Christin Furustrand (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-18 16:43