Hjälp kommunens föreningar att förmedla deras aktiviteter

Motion

Hjälp kommunens föreningar att förmedla deras aktiviteter.

Kommunens föreningar måste allt mer finansiera sina aktiviteter själva då bidragen till dessa är mycket låga och en del faktiskt hamnar i kommunens kassa igen genom olika avgifter och hyror så anser jag att vi måste stötta dom även i sin egen verksamhet.

Detta kan vi göra på olika sätt. Åker man runt i Sverige idag så har alla kommuner som har stor genomfartstrafik ofta någon form av hjälp till föreningarna i sin kommun. Stora skyltar och andra arrangemang som visar vad som händer i deras kommun den närmaste tiden.

Vi tror att detta är ett bra sätt att både för utomstående och kommuninvånare kunna hjälpa föreningarna och kommunen själv med att nå ut med information av vad som händer i kommunen.

En lämplig plats torde vara Rosen Källa och dess närområde med E18 och norrortsleden. Framför allt nu när man planerar för ett nytt köpområde.

Vi vill därför

-         Att kommunen utreder möjligheter för någon form av upplysning som skulle vara lämplig i detta område

-         Att om inte det finns möjligheter i detta område, hitta andra områden som skulle kunna nå den breda massan av bil och buss trafik.

 

För socialdemokraterna

 

Klas-Göran Wändesjö

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:28