Övergångsställen vid kommunala förskolor

 

Motion

till

Kommunfullmäktige i Österåker

 

Övergångsställen vid kommunala förskolor

Det saknas övergångsställen i anslutning till några av våra kommunala förskolor. När föräldragruppen vid en förskola krävde ett övergångsställen fick de följande svar från förvaltningen:

”Övergångsställe anläggs i framkomlighetssyfte och ej i trafiksäkerhetssyfte. Fordonsflödena på aktuella platser är ej sådana att det är motiverat med ett övergångsställe ur ett framkomlighetsperspektiv. Det har visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet för gående. Man tror sig vara säker på övergångsstället men i realiteten är risken betydligt större att råka ut för en olycka där (2,5 gånger), än om man korsar gatan på ett annat ställe”.

 Detta är enligt min uppfattning ett konstigt svar. I konsekvens med svaret skulle ju alla övergångsställen tas bort.

 Jag vet att frågan kompliceras av att det finns vägar som förvaltas av lokala vägföreningar, men enligt min uppfattning bör kommen bekosta dessa på de ställen där det ökar säkerheten vid kommunala anläggningar. Detta är en ringa kostnad om det kan förhindra att någon skadas eller i värsta fall dödas vid en trafikolycka.


Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

 

att kommunstyrelsen genom förskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda föräldragrupper inventera var det behövs nya övergångsställen i anslutning till kommunala förskolor och

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att anlägga övergångsställen på de platser där sådana behövs för att öka säkerheten för barn och föräldrar.


Socialdemokraterna i Österåker


Leif Pettersson

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:34