Röllingby – en arena med stort utbud


Motion

Nu planeras det nya sportcentret i Röllingby. En planering som utesluter en viktig del av helheten, ett äventyrsbad.

Det känns konstigt att Österåkers kommun inte är mer alert och aktuell då det gäller framtidstrender och effektivt utnyttjande av anläggningar och personal än gårdagens introverta syn på sportandet.

Idag går världstrenden mot en allt mer helhetssyn på sportanläggningarna.

I Calgary exempelvis, har det de senaste tio åren byggts en rad olika multianläggningar med både gym, ishockeyrinkar (2 i varje anläggning), bad, löparbanor, gymnastikhallar samt olika former av samhällstjänster så som friskvårdskonsulter, bibliotek, hälsorestauranger, skolor, socialtjänst, bibliotek etc. I ett stort shoppingcentra i Edmonton, West Edmonton Mall, finns världens största inomhusäventyrsbad med bland annat en ”full size” Bungy-jump inomhus förutom flera vattenrutschar. I samma centra finns också ett tivoli.

Kanada har löst driften av anläggningarna på olika sätt. I vissa fall är det kommunen som driver anläggningen i andra fall är det ett bolag med privata intressenter eller i stiftelseform och ibland tillsammans med de olika idrottsföreningarna på orten. Men i samtliga fall är det kommunen som har hållit med mark och har byggt anläggningarna.

Det finns flera skäl för att Österåker också ska satsa på en fullvärdig sportarena med möjlighet till ett så brett utbud som möjligt. Det gynnar hela familjens intresse och för var och en att hitta det han eller hon är intresserad av. Det pratas dessutom om att i området skapa möjligheter för restauranger och butiker. Låt oss då satsa på ett helhetsperspektiv.

Samordningsvinsterna är också stora. I runda slängar beräknar en person i Svenska Badmästareförbundets styrelse möjligheterna att minska driftskostnaderna med ca 1 miljon kronor då utbytet av värme och kyla kan nyttjas optimalt.

För att inte prata om samutnyttjandet av personalen. Sedan några år tillbaka utbildar Skellefteå kommun Park- fritid och badmästarkompetens. Det är en KY-utbildning som har fallit väl ut. De flesta kommuner har insett att det är framtidens personal. Personal som är flexibel och kan jobba där det behövs.

”Redan när romarriket tog över efter det gamla Greklands storhetstid, adopterade romarna den grekiska badtraditionen och vidareutvecklade den. Till en början byggdes badhus enligt grekisk ”balneum”-modell i så gott som varje stadsdel i de större städerna.

År 25 f.Kr. byggde dock kejsar Agrippa de första termerna (eller ”thermae”, efter det grekiska ordet för värme) – jättelika badhus som samtidigt var sociala samlingspunkter med gymnastikhallar, bibliotek, restauranger och samlingssalar inom själva badhusområdet.”

Hämtat ur Tidningen Badmästaren nr 1/2008

 Föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att                  även Österåkers kommun vara en förebild och skapa en anläggning för alla, och därmed även inkludera ett äventyrsbad i det kommande sportcentrat.

 
Marie Ende

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-23 13:14