Skolinspektionens nedslag vad är det ett uttryck för ?


Fråga till kommunalrådet Ingela Garder Sundström


Skolinspektionen slog sammanlagt ner på över 128 punkter på skolorna i Österåker.

Bland annat pekas på avsaknad av politisk ledning, avsaknad av systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete, bristande stöd till skolornas ledning, med mera.

Med andledning av detta vill jag fråga högsta politiskt ansvarige i Österåkers kommun , kommunalrådet Ingela Gardner Sundström:

 

Vad är det ett uttryck för, enligt din bedömning?

- att skolorna i Österåker under lång tid fått för lite resurser för att klara sin uppgift?

- att den politiska ledningen hellre vill satsa på privata initiativ och därmed inte ger kommunens egna skolor uppbackning ?

- Uttryck för ett politiskt misslyckande?

 

Ann-Christin Furustrand

 

Socialdemokraterna

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:36