Stora brister i Österåkers förskolor


Enkel fråga ställd till

Förskolenämndens ordförande Lotta Holmgren

Stora brister i Österåkers förskolor

Efter att ha läst Skolinspektionens rapport om förskolorna i Österåker – där man beskriver verksamheten så här:

 

_______________________________________________________________

 

Förskoleverksamheten

- Likabehandlingsplaner saknas eller uppfyller inte de krav som ställs på sådana planer (6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan).

- Kommunen och förskolorna medverkar inte till och strävar inte efter att alla barn får utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (läroplanen för förskolan, Lpfö 98).

- Kvalitetsredovisningar upprättas inte i enlighet med förordningens krav (3, 3 a och 4 §§ förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). ”

______________________________________________________________

 

så ställer följande fråga till dej:

 

Tycker du att du har tagit ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra förskolorna i Österåkers kommun?

 Åkersberga den 22 oktober 2008

 
Björn Sundman

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:43