Vilka rationaliseringar har gjorts för att klara årets budget?


Fråga till produktionsstyrelsens ordförande

Vilka rationaliseringar har gjorts för att klara årets budget?

 

Vid föregående kommunfullmäktigesammanträde så ställde jag en fråga om kommunen hade varslat personal. Ditt svar var ett klart och tydligt NEJ!

I kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen får vi ta del av ekonomiska månadsrapporter. I dessa framstår att rationaliseringar är gjorda, eller att de skall göras.

När jag ställde frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2008-11-04, vad dessa rationaliseringar konkret är för något, och vad effekten av dessa gjorda rationaliseringar visar, fick jag till svar av det inte är kommunstyrelsens eller dess utskotts uppgift att veta detta. Jag delar inte den uppfattningen utan anser att det är högst väsentligt att de förtroendevalda i kommunstyrelsen har den typen av bakomliggande information för att kunna fatta beslut om ekonomin i kommunen. Annars tenderar månadsuppföljningarna att reduceras till ren sifferlek, utan någon som helst koll på vad siffrorna står för.

 

Jag blev hänvisad till dig som produktionsstyrelsens ordförande.

Därför ställer jag nu frågan:

 

Konkret vilka rationaliseringar har genomförts och vad är den samlade effekten av dessa dvs för kvaliteten i verksamheten och för ekonomin ?


Ann-Christin Furustrand

Socialdemokraterna

 

2008-11-06

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 11:38