Aktivt stöd till arbetslösa ungdomar

 

Sverige har nu EU:s näst högsta ungdomsarbetslöshet. Enligt Konjunkturinstitutet är var fjärde person mellan 15 och 24 år utan jobb. Nästa år förväntas nästan var tredje ung svensk sakna jobb. I Österåker var 35 ungdomar arbetslösa 2008, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik för februari i år har antalet ökat till 71, det är en ökning med 102,9 procent.

Utvecklingen är oroande.

 

I mer än hälften av Sveriges kommuner är unga den grupp socialbidragstagare som ökar mest. Omfattning ligger på en nivå där det talas om att en hel generation får gå till socialen.


I Österåker har den borgerliga majoriteten sett till att kommunen är sämre rustad ekonomiskt tack vare ideliga skattesänkningar samt onödiga kostnader som tillexempel införandet av vårdnadsbidraget. Därtill kommer inte Österåkers kommun liksom övriga kommuner i landet få någon hjälp i regeringens vårbudget. Så situationen är minst sagt oroväckande.

 

Detta dystra läge till trots får inte innebära att Österåkers kommun vänder sina ungdomar ryggen, det vore som att vända framtiden ryggen.

 

Nu måste vi fundera över vad vi här i Österåker kan göra för att aktivt hjälpa våra ungdomar?

  • Starta upp extra platser inom Komvux för att öka utbildningsnivån för dem som behöver?
  • I samarbete med företagen och arbetsförmedlingen undersöka möjligheterna att nyanställa ungdomar i företag i Österåker
  • I samarbete med företagen och arbetsförmedlingen undersöka möjligheterna att erbjuda praktikplatser
  • I samarbete med arbetsförmedlingen undersöka möjligheterna att inom kommunen erbjuda praktikplatser

 Föreslår därför kommunfullmäktige

 

Att                skyndsamt undersöka de förslag som finns i motionen och andra förslag i motionens anda i syfte att snabbt erbjuda kommunens ungdomar jobb, praktikplats  eller utbildning

 

 

För socialdemokraterna i Österåker

 Ann-Christin Furustrand

                     

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-12 11:34