Bättre lekplatser för barnen!

 

Motion angående kommunala lekparker/lekplatser, allmänna eller i anslutning till förskolor och skolor i Österåkers kommun.

Inom vår kommunala förskole och skol verksamhet liksom kommunala allmänna lekplatser har utrymmet per barn minskat. För att barns behov  av rörelse och fysisk aktivitet skall kunna tillgodoses behöver utrymmet tillåta att barn kan ta ut svängarna utan att riskera vare sin egen säkerhet eller andras. En liten unges förtjusning över en oändlig vidd att springa ut i för att nå andra sidan av ängen är  en syn att glädjas åt. Tyvärr får många av våra barn inte uppleva  en lekplats utan trängsel. Denna trängsel kan troligen också på sikt ge effekter i en sämre psykosocial arbetsmiljö för våra barn. Och mår barn dåligt ger det effekter som kan bli både kostsamma för samhället och smärtsamt för den enskilde.   Jag anser att vi skall ge våra barn så goda förutsättningar som möjligt under uppväxtåren och bidra att barn får vara barn så länge som det är möjligt.

 
Jag föreslår därför att Stadsarkitekten får i uppdrag att se över beståndet i vår kommun samt

att ta fram förslag på utformning och förbättringar

 Rosita Olsson-Palmberg (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-12 13:13