Fråga om Livlinan

 

Enkel fråga till Ritva Elgh

 Kommunledningen, med högsta ansvariga Ingela Gardner, tog beslutet att lägga ner projektet Livlinan. Detta projekt har hjälpt många unga kommuninnevånare att komma på rätt väg i ett allt tuffare samhälle. Projektet har haft till uppgift att hjälpa människor som har varit på väg in i missbruk och kriminalitet. Troligtvis har projektet sparat Österåkers skattebetalare stor framtida kostnader men framförallt har det hjälpt kommuninnevånare från olika former av lidande.

När Livlinan nu läggs ned, tar Personligt ombud över ansvaret för dem som är fyllda 18 år. För detta merarbete reduceras personalstyrkan från sex till fyra medarbetare.

För de som är mellan 16 och 18 år övergår ansvaret helt och hållet på skolan.

Min fråga är:

                      Har skolan fått några extra resurser för att klara av att hjälpa dessa ungdomar?

 

 Rosita Olsson-Palmberg

 Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-12 11:28