Inför meddelarfrihet oavsett driftsform

Motion till kommunfullmäktige i Österåker som inlämnade 23 november 2009

 

Inför meddelarfrihet oavsett driftsform

Missförhållanden i äldreomsorgen får inte gömmas i en privatisering. De anställda i förskolan får inte tystas genom en upphandling.

Högeralliansen har drivit igenom förslag som öppnar för massiv privatisering av välfärdstjänsterna. När verksamheten bedrivs i kommunal regi har de anställda meddelarfrihet och skyddas i lag mot att arbetsgivaren ska efterforska vem som sagt vad. Kommunens invånare och brukare av välfärdstjänsterna kan känna sig tryggare när personalen har rätt att berätta om missförhållanden som eventuellt kan förekomma. När verksamheter privatiseras, exempelvis äldreomsorg, mister personalen sitt skydd i lag att offentliggöra brister. Det kan handla om äldre som inte får göra sin toalett när de behöver eller undermålig städning på förskolor.

I flera kommuner har därför införts regler som garanterar personalen meddelarfrihet vid upphandling. Det är ett sätt för kommunerna att säkra kvaliteten på de tjänster som köps in.

 
Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar:

Att vid upphandling av verksamheter ska kommunen ställa krav på leverantören att inte ålägga sina anställda en tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjligheter att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Att leverantören förbinder sig att inte efterforska källan till en sådan uppgift i massmedia. 

Att leverantören förbinder sig att inte vidta repressalier mot anställda som utnyttjat sin meddelarfrihet.  

 

För Socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand (S)

Roger Svalhede (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-25 15:34