Kompetensutveckla förtroendevalda

Kompetensutveckla förtroendevalda

 
Att vara förtroendevald innebär att företräda invånarna vilket är en ära. Men det förpliktigar också.

Det förpliktigar att vi hyfsat håller oss ajour med vad som händer inom kommunens verksamheter.  Ex fattas det nya lagar eller så sker det förändringar i andra. Eller att det finns ett värde i att föra diskussioner som kan leda till riktlinjer eller policys.

Idag finns det ingen kompetensplan för förtroendevalda i Österåkers kommun vilket vi tycker är en brist. Vi kan se flera områden som de förtroendevalda behöver bli uppdaterade på ex, LOV, miljö- och hållbarhetsfrågor, nya regler inom socialtjänstlagarna och hur vi utvecklar demokratin. Men också hur vi kan jobba i en målstyrd organisation. Och hur vi formulerar mål och följer upp dem. Vi behöver alltså ha en gemensam karta att utgå från. 

Idag får vi sällan inbjudningar till utbildningar men till dessa ”inbjuds” förtroendevalda till vilket innebär att de som idag förvärvsarbetar inte får betalt för ev förlorad arbetsförtjänst.  Dessutom är vår erfarenhet att vissa av dessa träffar som vi blir ”inbjudna” till är förlagda till tiden mitt på dagen vilket också ställer till det en del för dem som jobbar på annan ort och har resväg. (Viktiga möten kallas vi till och då utgår ersättningar.)

Vi kan se att Kommunfullmäktigemötena kan vara en väg att nå många av kommunens förtroendevalda och det skulle kunna vara enkelt att avsätta en stund till kompetensutveckling då och då under året. Gärna då att det ingår i mötet så att vi stärker betydelsen av utbildningen. Ex kunde den gångne fullmäktige börja tidigare. Det viktiga är att kompetensutvecklingen blir tillgänglig för alla och är ett led i att utveckla vårt gemensamma uppdrag.

Vi föreslår att det tas fram kompetensplaner per nämnd/styrelse/kommunfullmäktige

Att planen antas av respektive instans varje år och

att kompetensutvecklingen är tillgänglig för alla

 

Marie Ende

                                                                                      

Socialdemokraterna