Säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna för Österåkersborna

Motion till Kommunfullmäktige i Österåker som lades i KF 23 november 2009

 

Säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna för Österåkersborna.

Det är inte okej att halvera personalstyrkan som ska ta hand om våra barn i förskolorna. Vi accepterar inte vanvård inom äldreomsorgen och vi kräver att eleverna i Österåkers skolor får bra möjligheter till lärande.

När verksamheter som vård, skola och omsorg drivs i offentlig regi finns ambitionen att uppnå maximal kvalitet för de resurser som tilldelas. Aktiebolag har krav att leverera vinst och ambitionen är ofta att uppnå maximal vinst med de resurser som tilldelas. I handel mellan vinstdrivande företag fastställs i princip alltid exakt vad som ska levereras och till vilket pris. Något så enkelt som en stålbalk har tydliga kvalitetskrav som korrosionsbeständighet, vridstyvhet och draghållfasthet. Allt för att köparen ska veta vad den betalar för och lever inte säljaren upp till den kvalitet som utlovats så har köparen rätt att häva köpet. Det är viktigt vid köp av varor, ännu viktigare vid köp av tjänster och helt avgörande vid ”köp” av skola, vård och omsorg.


Idag saknas kvalitetskriterier som garanterar en lägsta kvalitet som skall levereras till invånarna i den här kommunen. Ett privat företag kan halvera personalstyrkan när de tar över en förskola. Oftast är det kö till förskolorna och då har föräldrarna inte möjlighet att flytta sina barn därifrån.


Högeralliansen har drivit igenom förslag som öppnar för massiv privatisering av välfärdstjänsterna. För att inte vinstkraven ska leda till rovdrift behövs fastställda kvalitetskriterier som inte får underskridas. Det räcker inte med att en skola följer läroplanen för att barnen ska få goda möjligheter i framtiden. Eleverna måste få goda förutsättningar med god tillgång till utbildade lärare och klasser som inte har så många elever att läraren inte hinner hjälpa dem. Förskolor får inte bara bli förvaringsplatser för barnen. Barnen måste få utvecklas och känna sig trygga. Personalens kompetens bör användas inte förslitas. Personalen måste få känna att de hinner med att göra ett bra arbete med barnen, eleverna, de funktionshindrade och de äldre. Maten som levereras till barn och äldre måste vara näringsrik och välsmakande annars leder det till dåliga studieresultat och undernärda äldre.


För att säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna som kommunens invånare är finansiärer och brukare av måste kommunfullmäktige fastslå kriterier som inte får understigas. Exempelvis största acceptabla barngrupp inom förskolan, lägsta personaltäthet inom äldreomsorgen och minsta antalet behöriga lärare per elev.

Vi föreslår därför att Österåkers kommunfullmäktige beslutar:

Att uppdra åt samtliga nämnder att föreslå kvalitetskriterier för all verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Kvalitetskriterierna ska vara ett golv som minsta acceptabla nivån på kvalitet.

Att kommunfullmäktige innan någon verksamhet upphandlas/utmanas/ankoppas fastställer kvalitetskriterier som ska gälla som minimikrav för all verksamhet som kommunen bedriver eller upphandlar

För socialdemokraterna

 Ann-Christin Furustrand (s) och Roger Svalhede (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-25 15:28