Låt oss samarbeta för att se till att en ”Boihop –garanti”

Till                                                                                                       

 

Kommunfullmäktige Österåkers kommun

2010-06-09

 

 

MOTION

 

Låt oss samarbeta för att se till att en ”Boihop –garanti”

införs i Österåker

 

För en tid sedan lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att Österåker skulle inför en s k boihop-garanti för äldreboende. Motionen fick inget större gehör då. Men nu kanske tiden är mer mogen.

Vid en debatt om äldrefrågor 8 juni arrangerad av PRO, var folkpartiet tydlig med att de tänker gå till val på detta krav, moderaternas representant Kenneth Netterström tyckte också att det var en angelägen sak liksom övriga partier i panelen.

Detta budskap är naturligtvis glädjande.

Därför gör vi socialdemokrater ett nytt försök. Vi sträcker med denna motion ut en hand och föreslår att Österåkers kommun ser till att äldre par ska få bo ihop på de äldreboenden som finns i vår kommun.

När vi nu synes dela uppfattningen att det är ovärdigt att neka äldre par att bo ihop, par som kanske levt ett helt liv tillsammans , och att de självfallet ska kunna fortsätta att bo ihop även om den ena parten inte längre klarar av att bo hemma.


Föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

 

Att                 Motionen behandlas skyndsamt

Att                 En ”Bo-ihop” garanti införs

Att                 En plan för hur ett genomförande tas fram som också

innehåller förslag på datum för när denna garanti inträder

 

För socialdemokraterna

Ann-Christin Furustrand

 

Marie Ende

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-31 16:38