Kultur och fritidsnämnden


Barn, ungdomar och vuxna ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att kommunen stödjer föreningslivet och andra aktiviteter som anordnas i kommunen och verkar för att information skall ges till kommuninnevånarna om vad som händer i kommunen för att, på så sätt, öka deltagandet.

Österåker har i dag en omfattande föreningsverksamhet på olika områden som idrott, kultur och andra intresseföreningar. Vi ska stimulera dem att fortsätta sitt arbete med barn och ungdomar genom att ha bra föreningsstöd och stöd för olika utåtriktade arrangemang där man kan lock till sig fler barn/ungdomar. Det är viktigt att få barn och ungdomar engagerade i föreningslivet och andra aktiviteter för att stävja våld och skadegörelse. Det har även en social och kulturell betydelse för ungdomar som deltar i föreningslivet då de där möter olika människor med olika bakgrunder.

Fritidsgårdarna
Vi måste utveckla verksamheten så att de olika bostadsområdena i kommunen har fritidsgårdar som kan ta emot ungdomar. Tråsättra, Solskiftesgården måste få ett utökat öppethållanden och en utökning av personal.

Ljusterö skall ha längre öppet och även under sommartid bör den vara öppen då ön denna tid på året ökar i befolkningsantal och det inte finns några som helst aktiviteter för tonåringarna som vistas på Ljusterö och närliggande öar.

Allaktivitetshus
Vi vill att kommunalhuset görs om till ett allaktivitets hus för alla åldrar att mötas i när förvaltningarna flyttat till Arken. Detta skulle innebära att vi kunde arbeta med att få förståelse och utbyte av erfarenheter generationerna i mellan, ett café för de som vill sitta och ta det lugnt mm.

Sport o fritids anläggningar
Vi vill få det planerade aktivitet/fritidscentrat vid  Röllingby  påbörjat under den kommande mandatperioden. Centrat ska innehålla aktiviteter som lockar alla generationer, inte bara idrottsaktiviteter. Det kan även finnas andra aktiviteter att erbjuda de som besöker centrat.  Vi vill att det ska kunna fungera som en mötesplats för unga och gamla.

Vi vill arbeta tillsammans med grannkommunerna för att kunna bygga ett motorstadion och på så sätt ta vara på motorintresset i våra kommuner och i länet.  Banan skulle kunna ligga i anslutning till Gillingebanan och får ett skydd genom gemensamma stadsplaneringar.

Domarudden bör utrustas med asfalterade spår så att funktionshindrade kan utnyttja även denna anläggning mer, det behövs även en båt/flotte för de rullstolsbundna ska kunna fiska i Drängsjön. Det behövs en ramp så att de kan komma ner i vattnet om de vill bada.

Österåker behöver Campinganläggningar. Det är anmärkningsvärt att en kust kommun som Österåker inte kan få fram anläggningar för Camping. Vi vill projektera för 2 anläggningar inom kommunen. En på fastlandet och en på Ljusterö.

Kultur
Vi måste utvidga kulturutbudet genom att erbjuda fler arrangemang i egen regi eller i samregi med våra kulturföreningar och enskilda personer.

Ungdomskulturen ska utökas med olika arrangemang som passar våra tonåringar,
teater, bio och ungdomskonserter, samt en satsning på skolbion och förskoleteater till en rimlig kostnad så alla kan besöka föreställningarna.

En satsning på vår kulturhistoria är viktigt då vi är en inflyttningskommun. Vi vill införa kulturdagar varje år där kommunen kan visa upp vår kultur och våra invandrade kulturer.

Ljusterö måste få mer av teater och bio då alla öbor inte kan ta sig till centralorten för att bevista sådana aktiviteter med kommunala färdmedel utan blir då bilberoende. Fortsatta satsningar på kulturarrangemang.

Biblioteket
Vi kommer att se till att ha öppettider som gör att alla kan komma till biblioteket någon gång under dagen. Speciellt för barn och ungdom samt studerande.  Ge kunskapscentrat de verktyg som behövs för att vara en tillgång för invånarna.

Filialer behövs runtom i kommunen. Även en satsning på skolbiblioteken kommer att göras då de är viktigt för eleverna att ha tillgång till bra referens litteratur i skolan.

Ny teknik till utlåningen av böcker för att få en bättre överblick på var böckerna finns. Inköp av litteratur skönlitterär som facklitteratur samt andra medier som behövs på ett modernt bibliotek.

Musikskolan
Vi kommer att satsa på musikskolan genom att ge dem bra permanenta lokaler och fler lärartjänster.
Vi vill även att man ska kunna utveckla fler områden inom ex. sång, dans, mm. 

Ett samarbete med kulturskolan för att där fånga upp elever till musikskolans mer specialiserade undervisning.

Ge musikskoleeleverna fler möjligheter att komma ut och visa vad de kan. Vi vill göra en översyn av avgifterna. 

Studieförbunden
Stödet till dessa bör ökas då det allt för länge varit de som fått ta stora nerdragningar. De fyller en mycket viktig uppgift för våra invånare som inte har haft eller har möjlighet att studera på andra sätt. De sprider även stora kunskaper om våra kulturella skillnader i sin verksamhet som är viktig för demokratins utveckling och bevarande. Studieförbundens roll som folkbildningsorganisationer kan inte nog understrykas.

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 13:59