Info om landstingspolitiken


Här kommer vi att fortlöpande lägga in information om landstingspoltiken, både vilken politik vi själva driver , och kommentarer och granskning av vad de borgerliga majoriteten gör i landstinget.