Är det tryggt att åldras i Österåker?

Från var och en efter förmåga till var och en efter behov!

Vi socialdemokrater anser att fördelningspolitik är grundstenen i vårt samhälle. Vi har olika möjligheter och behov i livets olika skeenden. Vi anser att Vård, Skola och Omsorg måste ha en god kvalité oavsett individens ekonomiska situation. Alla tillsammans borgar för varandra. I valet 2006 gick vi till val på att ALLA SKALL MED, underförstått ingen skall lämnas i sticket. För ett par dagar sedan var jag på besök på ett av våra äldreboenden i Åkersberga. Det jag fick mig till dels gjorde mig både ledsen och förbannad.   

Citat ur Moderat annons i kanalen nr5. "Alla människor ska kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet." I vår kommun styr moderater tillsammans med sympatisörer. Det är högern som bestämmer nivån på kvalitén inom omsorgen i Österåker.

På ett av våra äldreboenden är man nu tvungen att dra in dagstidningen för de boende, man säger upp avtalet på kaffemaskinen som står i besökssalongen. Detta är de sista så kallade extravaganser som finns. 

Den 18/2 hålls ett seminarium i Sthlm. om palliativ vård, vård i livets slutskede. På vårt äldreboende räcker inte ens anslaget till att ha personal närvarande vid livets slut. Finns det inga anhöriga att tillgå så kan man få dö i ensamhet. Ur seminari inbjudan "Vård och omsorg av äldre personer ska präglas av ett palliativt förhållningssätt. Alla människor har rätt till en bra död."

Personalen på våra äldreboenden sliter ont för att våra nära och kära skall få en bra omsorg, men ger vi dem goda förutsättningar? Frivilligorganisationer och anhöriga får ta ett allt större ansvar när de ekonomiska rammarna krymper. Vi Socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen påtalat bristerna. Vi anser att verksamheten anpassas till den ekonomiska ramen utan hänsyn till kvalitetsförsämringar som uppstår. Under 2009 hade vård och omsorgsnämnden en ökad volym på 15 miljoner. Kommunstyrelsen gav då ett sparbeting på 10 miljoner på nämnden verksamhet. Moderater anser att man aldrig kan gå till ägarna och be om mer pengar, dvs. skattehöjning för kommuninvånarna, men man sänker gärna skatten och påstår att allt går bra.

Allt går inte bra i Österåker, inom vård och omsorgsnämnden går ganska mycket allt sämre. Det vittnar den allt mer slitna personalen om genom följande kommentar – Min avtalade löneförhöjning skall tagas hem genom rationaliseringar. Viket innebär att jag får sämre schema och färre kollegor. Eftersom även min arbetsledning är drabbad, får jag själv prioritera vad jag skall välja att göra. 

Jag anser att det handlar om människosyn och fördelningspolitik. KD talar gärna om god kvalité inom omsorgen och moderaterna annonserar om det.

Vi socialdemokrater vill ge personalen förutsättningar att skapa god kvalité i omsorgen. Därför ber vi dig om ditt förtroende i höstens kommunalval. 


Jörgen Palmberg

2:e vice ordf, Vård och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-11 15:47