Med omtanke om handikappade och pensionärerna


 

Kristina Embäck gruppledare (s), Kultur- och fritidsnämnden:

Kultur och  Fritidsnämnden den  7 oktober 2008.

 

- Nämnden tog följande beslut vad som gäller taxorna inom kultur och  fritid.

Att höja alla taxor rakt över med 5% och  att avrunda uppåt till närmaste jämna tal och  att det nästa år ska indexregleras. Vi gick med på detta beslut för att slippa höjningar på  handikappade och  pensionärers avgifter vid t.ex Solskiftesbadet. Det blir mindre kännbart att göra på detta vis för alla som utnyttjar anläggningarna.


- Vad vi har förstått så kommer även  Söra Simhall och  Solskiftesbadet att läggas ut på entreprenad efter årsskiftet.

 

- De är även krav på att vi ska spara in 4000 tusen som är vårt underskott för 2008. Detta kommer vi att klara genom de höjda avgifterna, som blir precis 400 tusen.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-13 15:13