Tillsätt en haverikommissionProtokollsanteckning

2009-03-02

Ärende 4 Revidering av driftbudget 2009


Majoritetens budget höll i två månader. Nu har det helt fallit samman och måste revideras. Det kan inte beskrivas som något annat än ett politiskt misslyckande.

Vi har vid åtskilliga tillfällen varnat för att majoritetens budget är underbalanserad och att Österåker inte i tider av finanskris har råd med ytterligare skattesänkningar. Vi har sett varthän det barkat. Majoriteten har valt att inte lyssna – utan likt ett mantra upprepat att medborgarna i Österåker främst vill ha en skattesänkning. Att detta i sin tur leder till att det inte finns pengar till varken lärare eller omsorgspersonal tas ingen hänsyn till.

Inför dagens kommunstyrelsesammanträde ställdes vi inför fakta att kommunens ekonomi är i fritt fall. Vid sittande bord delade kommunstyrelsens ordförande ut ett förslag till beslut om revidering av den endast två månader gamla budgeten. Om ingenting görs kommer underskottet att stiga till oanade höjder. Majoriteten, med moderaterna i spetsen, drar nu förtvivlat i alla trådar de kan.

Nu gäller det att ta ansvar. Vi socialdemokrater hoppas att det inte är för sent då redan fler har fått minskade resurser och det har blivit färre händer i den redan beslutade budgeten. De äldre och barnen måste få kosta. Österåker måste ge medborgarna den lagstadgade service de har rätt till. I det skede som kommunen befinner sig och med avsaknad av analys av de åtgärder som nu föreslås finns inga garantier för att Österåker klarar sina åligganden gentemot sina kommunmedborgare.

Som socialdemokrater kan vi inte stillatigande medverka till att Österåker hamnar i ett totalt kaos. Det gynnar ingen. Vi har därför krävt att de åtgärder som nu majoritetens desperat föreslår ska genomgå en konsekvens- och riskanalys så att inte de föreslagna åtgärderna ytterligare försämrar det uppkomna läget. Tyvärr har vi inte fått gehör för det.

 

Läget för Österåkers kommun uppfattar vi socialdemokrater som så allvarligt att det borde tillsättas en haverikommission. Kommunstyrelsens ordförande borde snarast kalla till en presidieöverläggning där alla nämnder och styrelser inbjuds för att diskutera krisen i Österåkers kommun och vad som borde och kan göras.

 

Vi socialdemokrater kommer att medverka till att det blir ordning på kommunens ekonomi, men då måste den borgerliga majoriteten börja lyssna på oppositionen, sluta med sin oansvariga och rent ideologiska skattesänkarpolitik och börja ta ett helhetsansvar för Österåker

 

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-06 14:14