Rospiggen

 

 

 

Rospiggen är Socialdemokraterna i Österåkers lokala tidning.  

Rospiggen var tidigare en valtiding som endast kom ut under valåren, numera kommer tidningen ut mer regelbundet varje år.

Tidningen görs i fyrfärg och är i tabloidformat. Rospiggen publiceras som annonssida i lokaltidningen Kanalen.

Vissa nummer delar vi ut till 13.000 hushåll.

Merparten av utdelningen sker med medlemskraft.

 

 

Vill du annonsera - hör av dig till oss

.