Vad händer med Österåker? Ska allt privatiseras

 

Nu rullar det nyliberala systemskiftet vidare i Österåker. Moderaterna tillsammans med sina stödpartier (FP, C, KD, ÖP och RP) ser nu till att den gemensamma sektorn monteras ner. Verksamhet efter verksamhet ska privatiseras – det handlar inte om att anställda öppnar ”eget” utan i de flesta fall handlar det om storföretag som ser nya marknader, så kallad ”avknoppning”. Majoriteten vill även införa en ”utmanarrätt” där vem som helst ska kunna ”utmana” kommunalt driven verksamhet. Resultatet man eftersträvar är att ta över den utmanande verksamheten.

Trygghetslarm till salu

Österåkers kommun ska nu ånyo upphandla trygghetslarm. I dag är det ett företag i Malmö som kommunen använder för den här viktiga uppgiften. Den kommunala hemtjänsten ville vara med och lägga anbud på verksamheten, vilket produktionsstyrelsen blev eniga om att föreslå den politiska kommunledningen. På det här sättet skulle det bli konkurrens och skattebetalarna skulle kunna säkerställas rätt pris och kvalitet. Den borgerliga majoriteten sa nej! Kommunen skall inte få vara med och konkurrera.

Vi ställer oss frågan om majoriteten verkligen menar allvar. Ska inte den kommunala verksamheten få vara med och lägga anbud? Hur skall vi då säkerställa att vi får rätt pris och kvalitet om inte vi vet vad priset blir i en kommunal verksamhet? Vi Socialdemokrater har inget emot privata företag, men om de skall få driva kommunal verksamhet så skall de vara billigare eller bättre än det kommunala alternativet. Det förslag som personalen förvägras lägga fram är ca 25 % billigare än Malmöföretaget, dessutom säkerställs kvalitén.

 (M) förbjuder konkurrens från den egna verksamheten!

Den borgerliga majoriteten har nu förbjudit kommunens egen verksamhet att vara med och lägga anbud. Det är bara privata aktörer som välkomnas. Något som – i vanliga fall - annars brukar vara en ledstjärna för borgerliga partier. Privat och offentlig konkurrens är därför snart ett minne blott. Vart tog den fria konkurrensen vägen?

Varför köpa en trisslott när man kan köpa en skola för 164 000:-

Avknoppningen av bl a Tibble Gymnasium i Täby har varit i blickfånget under längre tid. Där blev de nya ägarna väldigt belönade då de ”fick” en skola som köptes för ett mycket lågt pris. Nästan samma sak hände i Österåker. Här knoppades Frisörlinjen, EL, Fordon och Byggprogrammet av. Priset för att köpa samtliga verksamheter blev – hör och häpna –164 000:-!!!! Om de som köpte verksamheterna hade agerat på en öppen marknad skulle även de ha betalat för immateriella värden som elevstocken, varumärket det fysiska läget etc etc. Det här kommer att bli föremål för en prövning i EG -rätten!

Privatisering oavsett pris!

Men den borgerliga majoriteten vill privatisera till alla pris. De håller för öronen och hoppas att hinner sälja det mesta av våra gemensamma tillgångar. Om de vinner valet nästa höst så kommer de att fortsätta avrusta den gemensamma välfärden: vården, skolan och omsorgen.

Välfärd som vi gemensamt äger och i flera generationer hjälpts åt att finansiera. Vi vill se en sektor som utför tjänster som skattebetalarna efterfrågar. En sektor där skatter utvecklar och återinvesteras i verksamheter som levererar välfärdstjänster utan att snegla på avkastning. Vi vill se ett Österåker där kommunen verkar för det bästa för sina invånare. En kommun som inte lägger all kraft på att avveckla sig själv tillförmån för vinstdrivande företag.

S ställer krav på de extra statsbidragen

Regeringens extra statsbidrag, ett engångsbelopp för enbart 2010 innebär för Österåkers kommun +29 miljoner. Socialdemokraterna i Österåker har i kommunstyrelsens arbetsutskott framfört att vi förutsätter att dessa pengar nu går till att säkra kvaliteten i kommunens kärnverksamhet och för att minimera effekterna av den allt ökande arbetslösheten. Vi kommer noga följa vart moderaterna väljer att lägga de extra pengarna.

I kommunalvalet 2010 bestämmer Du om Österåker ska utvecklas eller avvecklas.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-07 10:53