Våra värderingar

Socialdemokraterna är en frihetsrörelse

Vår politik handlar ytterst om att möjliggöra för var och en att forma sitt eget liv - att få ett arbete, att kunna bilda familj, att kunna läsa den där utbildningen som man drömt om - att kunna förverkliga sitt livs äventyr.

Vi är en folkrörelse som i över hundra år har stått upp för frihet, jämlikhet och solidaritet i Sverige och resten av världen. Vi kan aldrig acceptera att människans bakgrund begränsar hennes val.

I grunden handlar politik om människosyn. Alla människors lika rätt och värde är den självklara utgångspunkten för oss. Vi är övertygade om att när var och en får möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret - då stärks inte bara människmor, då växer också Sverige och svensk ekonomi.

Vi socialdemokrater sätter jobben först. Varje arbetad timme är viktig - för den personliga friheten och för landets ekonomi. Vi vill använda politiken för att investera i nya jobb- i utbildning för att människor ska kunna lära nytt när det behövs, i infrasstruktur, bostadsbyggande och annat som förenklar rörligheten i samhället, samt satsa på forskning, entreprenörskap och ny teknik.

Så skapas fler företag och nya jobb och så får vi fart på ekonomin. Allt hänger ihop. När vi är fler som jobbar så växer landets ekonomi - och då kan vi utveckla välfärden.

Vi socialdemokraterstår bakom en välfärd av hög kvalitet som kommer alla till del efter behov. Allas rätt till vård, omsorg och trygghet när livet förändras - oavsett inkomst, ålder ller social ställning har inte bara visat sig vara en human modell utan också ett framgångskoncept. trygga människor vågar pröva det nya och uppmuntrat förändring. Det tjänar alla på.

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-25 11:49