Med historien som kompass

 

Fyra föreläsningar och diskussion om folkrörelser och demokrati

Österåkers Arbetarekommun inbjuder, i samverkan med Folkets Hus och ABF Nordost, till fyra möten kring några aktuella sidor av dagens samhällsliv.

Vi gör det med utgångspunkt i historien och med anknytning till den svenska folkrörelse­traditionen.

Arrangör: Österåkers Arbetarekommun i samverkan med Folkets Hus och ABF Nordost.

Alla - medlemmar, supporters, sympatisörer, skeptiker och politiska motståndare - är välkomna! De fyra medverkande vi lyckats engagera betyder några mycket spännande möten.

Lokal: Folkets Hus, Åkersberga.

VÄLKOMNA !

 

Onsdag 10 september kl 19.00

Det första seminariet i serien "Med historien som kompass" handlar om fanor. Fil dr Margareta Ståhl, som arbetar på Arbetarrörelsens arkiv är väl insatt i ämnet. Hon har bl a skrivit boken "Vår enighets fana", i vilket hon gör en omfattande genomgång av särskilt den fackliga rörelsens fanor.

De socialdemokratiska föreningarnas första röda fanor invigdes våren 1886 – i Göteborg den 16 maj och i Stockholm den 23 maj. Åkersberga Arbetarekommun bildades 1910 och fick sin fana till 25-årsjubiléet 1935. Efter viss diskussion fick den deviserna Bröd-Frihet-Självansvar och Organisation är makt.

Vår nuvarande fana har gjort sin tjänst både i hårda och lätta vindar och vi behöver nu en ny. Den ska förhoppningsfullt vara på plats under vårt jubileumsår 2010 och finansieras med insamlade medel från medlemmar och sympatisörer.

Sätt fanan i centrum för en kväll och möt Margareta Ståhl

Lokal: Folkets Hus Åkersberga, Trälhavet.

Fri entré.


Onsdag 8 oktober, kl 19.00

Mellan uppoffring och självtillfredsställelse

– tankar om folkrörelser, frivillighet och demokrati

Förre kulturministern Bengt Göransson höll en mycket uppskattad föresläsning i ett fullsatta Folkets Hus.

Se bilder nedan från mötet

 

Bengt Göransson är en av dagens intressantaste samhällsdebattörer. Han är en vass kritiker av idéer och synsätt bakom den borgerliga alliansens politik och de praktiska konsekvenserna av den. Men han skärskådar också fritt och ifrågasättande socialdemokratin och folkrörelse­sverige. Nu kommer han till Åkersberga för att med perspektiv bakåt fortsätta att granska dagens utveckling och inspirera oss som ifrågasätter den att skärpa våra tankar och vässa våra instrument för förändring. 

 

  

 

Bengt Göransson var socialdemokratisk kulturminister 1982-91. De sju första åren var han också skolminister, de två sista åren utbildningsminister. På 1990-talet ledde han den statliga Demokratiutredningen som gav ut en rad forskarvolymer och andra skrifter och som år 2000 kom med slutbetänkandet ”En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet” (SOU 2000:1). Nu ägnar han sig flitigt och engagerat åt att tala och skriva om demokrati, medborgarmakt och politik.

 

Tisdag 11 november, kl 19.00

Samtal med LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin

Vilket kväll det blev. Över 55 personer kom för att lyssna och ställa frågor till Wanja Lundby Wedin. En mycket uppskattat kväll. Intervju med Wanja kan höras på närradion - sossarna direkt, 103,7 


 

Samtalet kom att handla om nära nog allting från demokratifrågor, om att vara stolt över sitt jobba, att hämta kraft från sig själv för att vara stark tillsammans. Wanja berättade också att hon skickat brev till Fredrik Reinfelt och bett om en träff, utan att ha fått något svar! Och att Sverige är det enda land där pensionärer betalar mer skatt. 

Wanja hade med sig en tavla föreställande Alliende som hon skickade med Carlos som skall åka till Chile för att tavlan skall få hänga på Alliendemuseumet

 

Tisdag 2 december, kl 19.00

 

KOM OCH LYSSNA. ALLA ÄR VÄLKOMNA!

I vårt fjärde seminarium i serien Med Historien som kompass lämnar vi över ordet till Anders Carlberg, grundare och VD för Fryshuset. Anders kommer att tala med utgångspunkt från sin senaste bok "Generationsklyftan hotar demokratin" 

"Idag är det inte vuxenvärldens normer som styr. Nu är det kompisarna, musiken, dansen, filmen och nätet. Ungdomskulturen har det avgörande inflytandet över ungdomarnas värderingar. Om vi vuxna inte öppnar en dialog med denna nya kraftkälla och bygger broar mellan generationerna kommer vi att skapa ett tomt, bräckligt och farligt samhälle" säger Anders Carlberg.

Tisdag den 2 december 2008 kl. 19.00

Lokal Folkets Hus i Åkersberga

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-25 13:43