Läs vad Göran Sallnäs skrev om mötet med Göransson

Bengt Göransson på besök i Åkersberga

Onsdagen den 8 oktober hade Folkets Hus i Åkersberga besök av den tidigare kultur- och skolministern, den nuvarande samhällsdebattören och pensionären Bengt Göransson. Bakom inbjudan stod den socialdemokratiska arbetarekommunen, Folkets Hus och ABF Nordost och mötet var ett led i en seminarieserie initierad av en studiecirkel som handlar om integration och demokrati.

Ja, Bengt Göransson ledde ju en gång den s.k. demokratiutredningen, så ingen kan väl sägas vara mer lämpad än honom att diskutera medborgaransvar och folkrörelser, samhälle och politik.

-          Det är de många i samhället och de strukturer de ingår i som spelar någon roll, menade Göransson. De är inte beroende av några starka ledare. Arbetarrörelsens styrka har alltid varit att idéer har utvecklats bland de många.

-          Politik är att hantera verkligheten. Vi får därför inte göra problemen så stora, att vi inte orkar med att göra något. Små problem uppammar skaparkraft. Det har varit ett socialdemokratiskt problem att alltid se till helheten, att alltid försöka vara rättvis mot alla.

-          Det sägs ibland idag att vi inte har någon makt. Men aldrig har vi haft så stora möjligheter att utöva makt. Tänk på hur det var ett par generationer tillbaka! Utöva makt kan vi göra i de kollektiv vi tillhör men vi måste då också ta ansvar för den makt vi har.

-          Skolan har ett samhällsansvar, ett ansvar att föra vidare våra kulturvärden, våra samlade enheter. Vi måste sätta stopp för den utveckling som innebär specialgymnasier med inriktning på mountinbike, dansbandsmusik eller utförsåkning i trakter där de naturliga förutsättningarna inte finns.

-          Fackföreningsrörelsen är på många sätt en trög koloss. Men det är en tröghet som varit till gagn för det socialdemokratiska partiet. Vilka tokigheter skulle inte partiet kunnat hitta på om inte fackföreningsrörelsen bromsat! Den facklig-politiska samverkan är viktig och den måste vårdas och utvecklas.

-          Det finns en viss benägenhet i frivilligarbetet att betona självuppoffringen. Se vad god jag är som hjälper! En sådan inställning leder lätt till förmyndarskap.

-          Det är viktigt att förstå mötets värde. Förr var det ofta en högtid att mötas i föreningen; i frikyrkan, nykterhetslogen, fackföreningen. Nu är det annorlunda. Dock är mötet viktigt. Även mötet med få deltagare. Det medger dialog, reflektion, eftertanke. Anordna aldrig ett möte du själv inte skulle vilja gå på!

-          Politik är längtan. Dess uppgift är att engagera, inte leverera!

-          Opinion bildas dagen efter mötet, menade den gamle kulturministern. Så det som de 35 åhörarna i Folkets Hus fick ta del av under onsdagskvällen, det resulterar kanske i samtal under veckan som kommer vid middagsbordet, i fikarummet eller i bastun. Få av de närvarande lär ha lämnat Folkets Hus utan att ha fått något att fundera över och kanske föra vidare.

Åkersberga 081008

Göran Sallnäs

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-10 09:30