Välkommen till medlemsmöte


ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Kallelse till Arbetarekommun Österåkers medlemsmöte

Onsdag den 16 januari kl. 19.00-21.00
Folkets hus, lokal Trälhavet

Förslag på dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare

4. Val till Stockholms läns distriktskongress 2008
a) Val av 8 st. ordinarie ombud
b) Val av 8 st. ersättare

5. Antagande av motioner till Sth:s läns distriktskongress 2008
a) Motion Mammografi
b) Alla skall med, så enkelt är det
6. Övriga val till styrelser och föreningar i arbetarekommun
a) 2 ombud till Närradioföreningens årsmöte

7. Nomineringar
a) 1 ledamot och en ersättare till närradiostyrelsen
b) 1 ombud till Runö folkhögskolas årsmöte

8.  Kommande aktiviteter Jan-Mars 2008 i arbetarekommun

9.   Aktuell politik

10.  Övriga frågor

11.  Avslutande av mötet

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-02 09:32