Välkommen till medlemsmöte


ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Kallelse till Arbetarekommun Österåkers medlemsmöte

Lördag den 15 december kl. 13.00-15.00
Folkets hus, lokal Trälhavet

Förslag på dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av 2 st. justerare

4. Information om tillsättande av arbetsgrupp ”Arbetarekommun 100 år” och faninsamling.

5. Aktuellt i politiken
a) Oppositionsrådet
b) Nämnder

6.  Studier Våren 2008

7.  Information om nomineringar & motioner inför Distriktskongressen 19- 20 april 2008

8. Anförande Christer Persson författare av boken ”8 år med Reinfeldt”

9.  Övriga frågor

10.  Avslutande av mötet

Vi inbjuder särskilt era barn till denna dag där Unga örnar finns på plats och tar hand om dem under mötet med olika aktiviteter. SSU kommer också finnas med och ta hand om ungdomar som vill veta mer om dem, samt delta i mötet.

Hjärtliga Julhälsningar
Styrelsen arbetarekommun i Österåker
---------------------------------------------------


  ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Åkersberga 2007-11-21

Nominering av 8 st. ordinarie ombud och 8 st. ersättare, samt motioner till Distriktskongress
19-20 april 2008

• Motioner skall vara arbetarekommun tillhanda senast 4 januari på adress:
            Socialdemokraterna i Österåker
            Bergavägen 6b nb
            184 31 Åkersberga
            Märk kuvertet högst upp till vänster ”Motioner DK ”
            eller sänd på email: sap.osteraker@a-berga.net

• Nominering av 8 st. ombud och 8 st. ersättare skall vara arbetarekommun tillhanda senast 4 januari på någon av följande mailadresserna nedan:

Arbetarekommuns valberedning:
Lars Jonsson  Mailadress: l.jon@bredband.net  Telnr: 070-839 64 76 / 08- 540 653 40

Bengt Olin Mailadress:  margareta.bengt.olin@tele2.se  Telnr: 08- 540 204 44

Gertrud Hillgren Mailadress:  fam.hillgren@swipnet.se   Telnr: 08-540 223 07


För dig som inte har email kan du sända nomineringen på följande adress:

Socialdemokraterna i Österåker
Valberedningen DK
Bergavägen 6b nb
184 31 Åkersberga

Nomineringar presenteras av valberedningen på medlemsmöte den 16 januari kl. 19-21 Folkets hus, där vi medlemmar fastställer vilka motioner och ombud vi vill ha på kongressen.

Med vänlig hälsning

Tony Svedenfjord
Ordförande i Arbetarekommun Österåker

Besök vår hemsida på www.socialdemokraterna.se/osteraker


 

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-26 10:45