24 oktober 2007

 
ÖSTERÅKERS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Kallelse till Arbetarekommun Österåkers medlemsmöte

Onsdagen den 24 oktober kl. 19.00-21.00
Folkets hus, lokal Trälhavet

Förslag på dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av 2 st. justerare tillika rösträknare

4. Kommunala fyllnadsval

5. Val. Fyllnadsval av kassör 2007/2008

6. Förslag till antagande av normalstadgar för Österåkers S-kommunalfullmäktigegrupp

7. Förslag till beslut angående Kommunal S-budget 2008

8. Övriga frågor

9.  Avslutande av mötet

Vår kommunala S-budget 2008 är under bearbetning och det innebär att för dig som får denna kallelse på e-mail, sänds detta så fort den är klar in till din inbox.

För dig som får denna kallelse via brev har två möjligheter, dels komma ner på expeditionen, Bergavägen 6b, nb den 17 okt. mellan kl. 17.30-19.00 och dels att komma fr. kl. 18.00 till medlemsmötet, så finns S-budgeten och Normalstadgar KF-gruppen tillgängliga.

Varmt välkomna till möte!

Hälsningar Styrelsen arbetarekommun

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-05 16:10