Dagordning för årsmötet

1.       Mötets öppnande

2.       Val av presidium för årsmötet
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare

3.       Styrelsens verksamhetsberättelse

4.       Revisorernas berättelse

5.       Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

6.       Val av styrelse
a) kassör                       2 år

b) 4 ledamöter                 2 år

c) 5 ersättare                  1 år

10. Val av revisorer

a) 3 revisorer                   1 år

b) 3 revisorsersättare       1 år

11. Val av studieorganisatör                                               1 år

12. Val av Integrations- och demokratiansvarig                     1 år

13. Val av Internationell ledare                                            1 år               

14. a) Beslut om utökning av studie- och programkommitté, från tre till fem ledamöter

      b)Val av studie- och programkommitté                          1 år                                     

15. Övriga val

      a) 5 fanbärare

      b) 4 ombud till ABF Nordost:s repskap

      c) 1 ombud till  Folkets Husföreningens årsmöte

      d) 1 ersättare till Folkets Husföreningens årsmöte

      e) 1 ombud till Runö FHSK:s årsmöte

      f)  1 ersättare Runö FHSK:s årsmöte

      g) 1 ombud till Unga Örnars årsmöte 2010

      h) 1 ersättare Unga Örnars årsmöte 2010

       i) 2 ombud närradions årsmöte

16. Val  av valberedning

      a) 3 ledamöter b) sammankallande c) förstärkning av valberedning

17. Nomineringar

     a) 1 ledamot närradions styrelse

     b) 1 ersättare närradions styrelse

     c) 1 ledamot i Folkets Hus föreningens styrelse

     d) rapport om 2 ledamöter till ABF Nordost:s styrelse

18. Motionsbehandling

19. Fastställa budget 2009

20. Mötesplanering 2009

21.Ordet fritt

22. Avslutning

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-02 15:39