Motion angående skilda titlar på utbildad och outbildad barnskötareMotion angående skilda titlar på utbildad och outbildad barnskötare

En utbildad barnskötare är pedagog. I utbildningen ingår bl.a psykologi, pedagogik och även pedagogiskt ledarskap,

Som barnskötare ska du kunna planera, genomföra och slutföra en pedagogisk verksamhet samt dokumentera den. Du ska kunna ha en pedagogisk tanke med samlingen, skogspromenaden, vattenleken, sagostunden, ja allt du gör med barnen. Du ska klara av observationer, analysera dem och dra riktiga slutsatser utifrån dina iakttagelser. Du ska kunna hålla i utvecklingssamtal med föräldrar, både i det lätta och svåra samtalet. Du ska kunna hålla i ett föräldramöte och mycket mer. Som utbildad barnskötare har du fått utbildning för det du måste klara av i arbetet med barn 1-6 år. Det har inte Karlsson i kassan på ica, men skulle Karlsson vilja arbeta på förskola eller på fritids istället blir hon barnskötare oavsett utbildning eller inte.

Barnskötaryrket måste få högre status. Detta anser jag omöjligt så länge en kock, städare, säljare eller någon utan någon utbildning alls automatiskt får titeln barnskötare, när denne får en anställning inom förskolan eller fritids. Det är förskollärarna de flesta menar när de pratar om pedagogerna i förskolan. Visst skiljer det sig i utbildning då förskollärarna har en högskoleutbildning och barnskötaren en gymnasial yrkesutbildning. Vi har också olika titlar pga. detta. En utbildad barnskötare gemställs ofta med en outbildad vilket jag anser är helt fel. I mina ögon beror det på att bägge har samma titel. Om en barnskötare går på en förskollärartjänst, tituleras denne fortfarande barnskötare. För att få kallas förskollärare måste man gå förskollärarutbildningen. Då förstår inte jag varför man utan utbildning över huvud taget inte behöver gå barnskötarutbildningen för att få kallas barnskötare. Om barnskötaryrket någon gång ska få högre status, kan vi inte ha det så här. Vi måste införa separata titlar på utbildad och outbildad för att markera kompetensen och att det krävs utbildning för att bli pedagog.

Därför föreslår jag socialdemokraterna besluta

att skilda titlar för utbildad respektive outbildad barnskötare införs

 

Monica Lindgren

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:48