Motion samt utl - Mänskliga rättigheter i arbetslivetMänskliga rättigheter i arbetslivet

Med en allt mer globaliserad ekonomi följer nya möjligheter, men också problem. Ofta tycks fokus hamna på snabba vinster snarare än på en rättvis fördelning och utveckling. För oss är det självklart att arbeta för en globaliseringen som går hand i hand med respekt för mänskliga rättigheter – i arbetslivet inte minst.

Det är bra att fler företag får möjlighet att starta och växa, och att företag kan etablera sig över hela världen. Det skapar arbetstillfällen och ger fler människor en möjlighet till den trygghet ett arbete innebär. Men det finns baksidor. Aldrig tidigare har det funnits så många människor i världen som lever och arbetar i ett annat land än hemlandet. Migrantarbetarna har ofta sämre lön och kan vara undantagna de lagliga rättigheter som finns i ett land. Tyvärr är de inte ensamma om att vara drabbade. Vi alltför många exempel på att människor utnyttjas världen över. Människor anställs på mycket osäkra kontrakt, som dagavlönade, och där man inte vet om man har arbete när morgondagen kommer.. Försäkringar på arbetet är generellt obefintliga och arbetsmiljön är många gånger kraftigt eftersatt, vilket innebär att man arbetar med risk för både hälsa och säkerhet. Den lön som betalas är också långt ifrån en lön som är illräcklig att leva och försörja sin familj på. Arbetstiderna är reglerade i lagar men de efterföljs sällan. Samtidigt saknas ofta möjligheten att både organisera sig och arbeta fackligt. Att göra det innebär ibland till och med att man riskerar sitt liv.

Fria demokratiska fackföreningar världen över jobbar för att de grundläggande fackliga rättigheterna ska respekteras och att den globala utvecklingen ska präglas av social rättvisa. Konkret handlar det om att kräva ett ökat socialt ansvarstagande av företag och att nationella regeringar garanterar alla grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

ILO och dess konventioner är ett mycket viktigt verktyg i detta arbete. FNs initiativ, Global Compact likaså. Vi tror att vi tillsammans – på nationell och internationell nivå – kan förstärka vårt arbete för att påverka både företag, nationella regeringar och internationella organ, som WTO, att säkerställa respekt av grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, exempelvis genom att man i alla sammanhang där man diskuterar, formar eller sätter villkor för den globala handeln också ställer krav på garantier dessa rättigheter. Inom WTO skulle det kunna innebära införandet av en social klausul (där ILO-konventionerna blir basen) för att därigenom sätta press på både företag och länder. Företag kan också ta sitt ansvar genom att teckna globala ramavtal med berörda internationella fackliga organ.

Vi föreslår därför att kongressen beslutar:

1. att socialdemokraterna ska vara pådrivande för att grundläggande mänskliga rättigheter inarbetas i handelsrelaterade sammanhang, såväl i Sverige som globalt 

2. att socialdemokrater arbetar för stärkta metoder för att sätta press på multinationella företag så att de minst respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet inom såväl Sverige, EU och FN.  


Styrelsens förslag

tillstyrkan samt anta som vår egen för vidare befordran

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:51