Motion samt utlåtande - Genomför provval

 

 

Motion

Genomför provval 2009

Vi anser att det är dags att förbereda oss inför valet 2010 och därmed också fundera på vilka kandidater vi ska utse på de olika posterna.

Vi föreslår därför att ett provval genomförs bland medlemmarna

i Österåkers arbetarekommun under 2009.Detta för att tidigt kunna utse vårt första namn på listan och som då har ett brett stöd.

Provvalet ska vara vägledande för valberedningen. De som sedan ska företräda oss på olika poster ska beslutas på ett medlemsmöte.

För s-kvinnor i Österåker

Marie Ende

Ordförande 

 

Arbetarekommunens styrelses utlåtande angående: Motion ”Genomför provval 2009”

I motionen föreslås att ett provval genomförs bland medlemmarna i Österåkers arbetar­kommun under 2009.

I partiets stadgar anges under avsnittet om regler för upprättande av valsedlar i allmänna val att rådgivande provval kan genomföras. Regler för rådgivande provval fastställs av arbetare­kommunens styrelse i fråga om valsedlar för fullmäktigeval.

Med hänvisning till stadgarna hemställer styrelsen till årsmötet

att besluta om ett sådant provval ska genomförs i fråga om valsedel för fullmäktigevalet 2010.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:41