Motion samt utlåtande ang. daglig catering till tillfälligt sjuka

 


Motion ang. daglig catering till tillfälligt sjuka pensionärer och övriga ensamstående sjuka

De pensionärer som är utan lägenhet på trygghetsboende därför att sådana saknas i kommunen, och ännu ej ens verkar ha planerats – (trots att kommunerna är skyldiga inrätta sådana med hyresrätt, numera väl medvetna om att pensionärerna tenderar att bli fler och fler) – borde kunna få tillgång till dagliga närande måltider vid akut och tillfällig sjukdom, t.ex. svårare influensa etc, då de saknar möjlighet att själva gå ut eller åka till samhället för att handla eller ens orka laga sin mat själva när de knappt kan stå på benen. Inte alla har barn eller barnbarn som hjälper dem.

Det är viktigt att äta näringsriktig mat för att snabbt återfå hälsan och därmed undvika onödiga följdsjukdomar genom att gå ut för tidigt och därmed belasta vårdapparaten i onödan.

Solhälla och Solgården serverar utmärkta, välkomponerade och välsmakande luncher á 45:-

Varje dag, och det skulle nog uppskattas om det varje dag under t.ex. ca 2 veckors tid distribuerades sådana luncher i folielåda därifrån eller från Centralköket, och kanske vore det rimligt att för varje dags utkörning lägga på 20:-, och då skulle det bli en kostnad på 65:- per måltid och dag för pensionären att få lunchen hemkörd till sin bostad.

Det skulle också bli en trygghetsfaktor för den ensamma sjuka pensionären och för övriga ensamstående tillfälligt sjuka. och skulle kunna bidra till snabbare tillfrisknande.

 Jag föreslår

Att samhällsansvaret utökas med att införa möjligheten till daglig catering från Solhälla, Solgården eller från Centralköket direkt, till de tillfälligt sjuka pensionärer eller andra ensamstående sjuka som inte har möjlighet till tillfällig matförsörjning

Natalie Lunin

Medlem i Österåkers AK

 

Utlåtande Motion angående daglig catering…

Motionen tar upp ett problem som kan vara svårt att lösa om man är ensam och tillfälligt sjuk. Ibland tillhandahåller livsmedelsaffärer en tjänst med hemkörning till personer, men inte alltid. Maten är då dessutom kall (eller ännu ej lagad) vilket inte alltid hjälper den sjuke.

Grundidén är tilltalande och borde prövas som en kommunal tjänst co frågan borde undersökas närmare.

Styrelsen föreslår att årsmötet ger s-gruppen i Vård- och Omsorgsnämnden att utforma ett förslag till motion som kan läggas i fullmäktige.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-03 11:37