Valberedningens förslag

 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2009.

Att välja:

 

Kassör Hans Johansson 2 år omval
Fyra ledamöter Monika Lindgren 2 år omval
Gertrud Hillgren 2 år omval
Reynoldh Furustrand 2 år

omval

Fem ersättare Margareta Gustafsson              1år     omval     
Bernt Nilsson 1 år omval
Margareta Olin 1 år omval
Tommy Rindevall 1 år omval
Kristina Embäck 1 år omval

Övriga

nom

ordinarie/

ersättare:

Anas Abdullah
Studieorganisatör Gertrud Hillgren 1 år omval
Internationell ledare Marie Ende 1 år omval

Integrations och demo-
krati-ansvarig

Föreslås att bordläggas 1 år omval
Tre revisorer Leif Pettersson 1 år omval
Lars Starkerud 1 år omval
Lars Jonsson 1 år nyval
Tre rev.ersättare Inger Larsson 1 år nyval
Björn Arnoldhsson 1 år nyval

 

Fem ledamöter i Birgitta Karlsson          1 år  ny val 
studie&program- Gertrud Hillgren 1 år
kommittén Eva Börjesson 1 år
Bernt Nilsson 1 år
Hans Johansson 1 år
Jonas Rosenholm 1 år
Fyra ombud till Bernt Nilsson
ABF Nordosts Hans Johansson
repskap Jonas Rosenholm
Gertrud Hillgren
Ett ombud till FH- Björn Arnoldhsson
föreningens å-m Margareta Gustafsson
samt ersättare
Två ombud till Hans Johansson
närradions å-m Gertrud Hillgren
Ett ombud till Runö Lars Jonsson                 

    

FHSK:s å-m samt Marie Ende
ersättare
Ett ombud till Unga Marie Ende
Örnars å-m 2010 Eva Börjesson
samt ersättare
Fem fanbärare Margareta Olin    1 år             
Sune Pettersson 1 år
Leif Pettersson 1 år
Roger Karlsson 1 år
Dan Jonsson 1 år
 
 Att nominera:
 
En ledamot i När- Lars Jonsson                                   
radions styrelse Kristina Embäck
En ledamot i FH- Björn Arnoldhsson
föreningens styrelse
Två ledamöter till Lars Starkerud
styrelsen i ABF
Nordost Björn Sundman
                            

      

                                                          

                                               

                                            

 

                                                 l

                                          

                                  

                                                         

                                                           

                            

                                                         

                                                          

                            

                           

                                                                             

 

                              

                                 

                                          

                                                                                      

                            

                         

                           

                                                               

 

                                                         

 

 

                      

 

                                        

 

 

                       

 

                               

 

 

                                                                   

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                        

                                   

 

 

                          

 

                               

 

 

                           

 

                            

 

                         

 

                                           

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-02 16:17