Hej alla medlemmar!

Hej alla medlemmar!

 

 

Den 16 maj inbjuds ni till det nyinvigda

naturreservatet Näsudden som ligger vid

Runö kurs och konferensgård.

 

 

Vi kommer att delta i arrangemanget Föreningarnas Dag med ett seminarium,

EU och vår vardag,                  

 

då ni kommer att få chansen att resonera med Christina Axelsson, riksdagskvinna och med flerårig erfarenhet från EU-nämnden, om hur EU påverkar vår vardag här i lilla Österåker…

Mellan klockan 13 – 14 pågår seminariet.

 

Därefter klockan 14.30 kallas ni till medlemsmöte i lokalen Treklangen 1, som ligger i anslutning till Biblioteket på Runö.

 

Förslag till dagordning:

1.              Mötet öppnas

2.              Fastställande av dagordning

3.              Val av sekreterare för mötet

4.              Val av protokollsjusterare

5.              Val av rösträknare

6.              Val av valledare 2009-2010

7.              Tema vindkraft

Information från S-grupperna i Miljö o Hälsa samt Byggnadsnämnden

8.             Övriga frågor

9.             Mötet avslutas

 

Under mötet kommer det finnas möjlighet till ”fruktstund”.

Under dagen i övrigt kommer det att finnas möjlighet till enklare förtäring (korv, kaffe, muffins har jag hört talas om) som finns att köpa i de övriga aktiviteterna som kommer att ske på Näsudden.

 

VÄLKOMNA!

 

Styrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-05 09:16