Det går inte att blunda längre!


 
De kalla vindarna av intolerans, människors förakt, arrogans och våld har sedan länge blåst hårt. Sakta men säkert har landet blivit täckt av dessa mörka och tjocka skuggor. Skuggorna har trängt in sig i bostadsområden och på arbetsplatser, i olika fullmäktigeförsamlingar och in över hela samhället
 
Det går inte att blunda längre eller bara sitta med armarna i kors. Att förändra detta är ett gemensamt ansvar. Att vårda, förnya och fördjupa den svenska demokratin är den nya utmaningen. Mobilisering och handling är ordet. Delaktighet ett måste.
 
Från ord till handling
 
Österåkers arbetarkommun tar utmaningen med största ansvar.
Sedan förra medlemsmötet har det börjat hända saker:
 
* en arbetsgrupp/studiecirkel med 12 deltagare och ledd av Margareta Gustafsson har startat och påbörjat sitt arbete på ett systematiskt sätt
 
* ett referensbibliotek har skapats med syfte att ge oss fakta och kunskap
 
* studiebesök till och från andra kommuner har påbörjats
 
* olika begrepp, människosyn, kunskapssyn, samhällssyn med mera har diskuterats livligt
 
* arbetet ska utmynna i en konkret handlingsplan. Människors lika värde skall ständigt vara närvarande i arbetarkommunens politiska arbete
 
*en interpellation till kommunalrådet Ingela Gardner om integration, främlingsfientlighet och demokrati
har ställts av Carlos Núnez
 
*en motion till kommunfullmäktige om kartläggning av situationen och behov bland invånare med olika etnisk bakgrundhar lämnats in av Carlos Núnez
 
* arbetarkommuns årsmöte den 24 mars ska välja en integrations och demokrati ansvarig.
Detta är en klar och tydlig markering!
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-05-11 15:24