Nyhetsblad nr 4, 2008

 

Samling Kring Fanan

Med historien som kompass

Studiecirkeln Integration och demokrati går nu in på sin tredje termin. Den leds av Margareta Gustafsson och Carlos Nuñez och består av två tydliga delar, som är formulerade på följande sätt:

Vi ska läsa och lära av vår egen historia, En Österåkerskrönika och tillsammans skapa en framtidsberättelse utifrån vardagsproblemen hos dagens kommuninvånare.

Vi har också tänkt att vi skall samlas kring vår fana för att hitta motivation, entusiasm, styrka och kraft för att redan nu initiera en process, som skall leda oss till en framgångsrik valseger 2010. Det skulle vara det allra bästa sättet att fira Arbetarekommunens 100 år!

 Vår gamla och slitna röda fana

Arbetarrörelsens politiska bildspråk hämtade förebilder från den franska revolutionen. Det var också under denna, som den röda fanan övergick från att vara de militära myndigheternas symbol till att bli en symbol för folklig makt. Därifrån kom också pionjärtidens vanligaste devis:
Frihet - Jämlikhet - Broderskap.

Bröd – Frihet – Självansvar
Åkersberga Arbetarekommun bildades 1910 och har inte varit ett undantag från denna tradition: Bröd-Frihet-Självansvar har tills idag varit vår egen devis, vilken enligt den legendariske Fritjof Thun, arbetarekommunens ledande personlighet under närmare 50 år, myntades av Stockholms borgmästare Carl Lindhagen.

Var röda fanan är idag gammal och sliten. Tillsammans ska vi försöka ersätta den utan att det belastar Arbetarekommunens ekonomi!

Den röda färgen

Den röda färgen har alltid haft en stark symbolladdning. Den har förknippats med blod och kärlek, eld och värme, med uppror och revolution. Rött har sagts vara en aggressiv, utåtriktad färg. Men den röda färgen betyder – liksom alla andra symboler – vad vi i en viss situation tillskriver den.
När den röda fanan planterades i svensk jord, innebar den röda färgen socialism.

Hjalmar Branting avslutar sitt Gävletal 1886 med orden, att den röda fanan redan är planterad på svensk jord. Han talar både bildligt och bokstavligt. De social-demokratiska föreningarnas första röda fanor invigdes våren 1886 – i Göteborg den 16 maj och i Stockholm den 23 maj.
Ur boken: Vår enighets fana

Vad är en fana?

Till formen är en fana en duk fästad vid en stång. När duken hänger ned från en tvärstång kallas den standar.
Med fana menas ett unikt förenings- tecken. Den förutsätter en organisation, den ägs kollektivt och den innehåller ett budskap riktat såväl till gruppen som utåt mot det öviga samhället.
En flagga däremot är ett samlingstecken som inte är invigd eller unik, t.ex. en nationsflagga.
Ur boken: Vår enighets fana

Att skaffa fana

Att skaffa fana var en stor affär. Hur gick det till? Hur klarades finansieringen?
Den höga kostnaden för en fana var då som nu ett stort problem. Pengarna kunde som regel inte tas ur kassan utan måste skaffas på annat sätt
Man anordnade fester, basarer och lotterier till förmån för fanan. Vi tänker agera ungefär på samma sätt.
Detta är en uppmaning till alla våra medlemmar. Nu har vi chans att vara entusiastiska och kreativa! Och på köpet ha det roligt och trevligt!

Andelar

Kostnaden för en ny fana är omkring 70.000 kr och för att kunna finansiera den har vi tänk oss att ge ut 3 000 andelar á 25 kr, vilka vi tillsammans ska försöka placera på alla möjliga sätt. Det är själva jobbet!
Kristina Embäck har åtagit sig att ta hand om administrationen kring projektet och sedan redovisa försäljningsresultatet till kassören.

Bra att minnas

Den här historien handlar om fyra personer. De kallas: Alla, Någon, Vem som helst och Ingen.

Ett arbete skulle utföras och Alla trodde att Någon skulle göra det. Vem som helst hade kunna göra det, men Ingen gjorde det.

Någon blev arg, därför att det var Allas uppgift. Alla trodde att Vem som helst kunde göra det. Men Ingen insåg att Alla skulle strunta i det.

Det hela slutade med att Alla skyllde på Någon, när Ingen gjorde vad Vem som helst skulle kunna ha gjort.

 


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-03 13:12