Samlig kring vår fana – vårt politiska bildspråk


Vår röda fana är idag gammal och sliten. Den är från 1910. Tillsammans ska vi försöka ersätta den utan att det belastar Arbetarkommunens ekonomi.
 
Den röda färgen har alltid haft ett starkt symbolvärde. Den har förknippats med blod, kärlek, eld, värme och med uppror och revolution. Fanan är ett unikt föreningstecken. Den förutsätter en organisation, den ägs kollektivt och den innehåller ett budskap riktat både till gruppen och mot det övriga samhället. På vår fana står idag: Bröd – Frihet – Självansvar.
 
Inköp av en ny fana är förenat med höga kostnader. Kostnaderna är  70.000 kr och för att kunna finansiera detta har vi tänkt ge ut 3.000 andelar à 25 kr.
 
Detta är en uppmaning till alla medlemmar och andra intresserade att köpa andelar! Du bestämmer själv hur många andelar du vill ha i vår fana. Sätt in summan på Socialdemokraternas postgiro nr: 86 80 82 – 9 och märk talongen med ”Vår fana” och skriv ditt namn och adress, så kommer vi att sända dig ditt andelsbevis
 
En ny fana är ett bra sätt att fira vår arbetarkommun 100 år,  2010.
 
Sidan uppdaterades senast: 2008-04-07 11:08