God fortsättning på det nya året

Hej och god fortsättning på det nya året.

Kan det börja bättre… jag tittar ut genom kommunalhusets fönster och ser en fantastisk rimfrost. Förhoppningsvis kommer det inte bli rimfrost utan väldigt varmt och glädjefyllt – speciellt den 19 september. Det blir spännande för alla oss som gillar politik.

Oseriöst! – en rubrik som tyvärr blir allt vanligare. Här i Österåker har vi nu råkat ut för ett städföretag som anlitats av kommunen. Det är vanligt i många blå kommuner att man inte vill ha egen personal. Nu verkar det som att Österåkers kommun har råkat ut för entreprenörer som har stora skatteskulder och konkurser bakom sig. Innan julhelgen fick de anställda reda på att det inte fanns någon lön att hämta ut. Det är en ordentlig härva med många olika aktörer. Det hela började med att ett företag vann en LOU-upphandling med kontrakt på 3 år. Facken inom Fastighets och Kommunal kommer nu in på banan.

Jag tycker - rent generellt - att det är för j-ligt att vi får så många oseriösa företagare i ett flertal branscher. Det är skattemedel som används i den upphandlade verksamheten. Självfallet är den stora merparten seriös. Men de som är oseriösa förstör mycket för de som har en ärlig ambition att hålla sig inom regelverken.

Det är – enligt min uppfattning – dags att återgå till egen regi med kommunanställd personal.

Företagsbesök hos STOCKHOLM NORR, där jag träffade Lars Degerfeldt. För er som inte har varit i kontakt med STOCKHOLM NORR kan jag berätta att det är ett företag inom sjuk-gymnastik och rehablitering. Konceptet är att de som behöver rehab/ sjukgymnastik får instruktioner och hjälp initialt,  därefter får patienterna arbeta ”på egen hand”. Företaget har stora möjligheter att utöka sin verksamhet framöver.  

Trägen vinner brukar man säga. Vi i KS-gruppen lyckades få med borgarna på vårt

förslag om ett Integrationsråd. Det förra las ner för några år sen. Carlos Nunes har varit mycket drivande och till slut kände borgarna att hans ambition och tydliga motiv var en god idé.  

Barnkonventionen är ännu inte implementerad i kommunens Byggnadsnämnd. Mycket märkligt tyckte vi socialdemokrater och fick stöd av V och Mp.

Vi föreslog: ”Att byggnadsnämnden skall ta fram tydliga verktyg i ärendeberedningen och beslutsprocessen för att implementera barnkonventionen. Ett steg kan vara att kontinuerligt skicka planärenden till Ungdomsrådet på samma sätt som man idag skickar planer till Pensionärsrådet”.

På gång

Kommunfullmäktigelistan

Den 30 januari är det dags att fastställa vår egen kommunfullmäktigelista. Start klockan 13.00 i Folkets Hus. Välkommen

Söndag den 24:e januari kommer Joakim Palme till Folkets Hus kl 12.00 och talar om dagens och morgondagens samhälle.  

Fredagen den 29:e januari utmanar jag Ingela Gardner Sundström (M) på en timmes debatt i radio Österåker. Start 16.00 och avslutas med lyssnarfrågor.

Onsdagen den 3:e februari besök av

Björn von Sydow mellan 18.00 – 20.00. Vi håller till på vår expedition - Norrgårdsvägen 3 B. Välkommen!

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-01 13:15