Hej

Hej

Nu är det dags för tätare utgivning om vad som händer i politiken i Österåker och i länet. Jag kommer att skriva om det som sker just nu i Österåker. Brevet ska komma ”Hvar 14:e dag” Kom gärna med inspel och synpunkter.

 

Spårbilar

I början på veckan så fick jag ett mail från Regeringskansliet. Ärendet gäller Podcars (på svenska – spårbilar/taxi). Kansliet undrar om det finns något starkt interesse för spårbils-system i vår kommun. För något år sen så var jag i Uppsala där 7 olika leverantörer visade sina planer med spårbilar/taxi. Det var en mycket spännande redovisning och ett uttryck för behovet av nya transportsätt. Jag kommer att arbeta för att Österåker blir en av de kommuner som blir med i projektet.

 

Järnväg

Den 21 april träffades de 6 kommunerna i nordostsektorn* i Österåker. Vi har sådana träffar 4-6 gånger per år. Det är företrädare för majoriteterna och oppositionen i kommunerna.


På agendan står sen några år ett önskemål om Pendeltågstrafik i vår sektor. Banverket har gjort en utredning och vi är inte riktigt nöjda med deras ”oförmåga” att komma till skott… Kommunerna kommer att växa med ca 100.000 nya innevånare och med 50.000 nya arbetstill-fällen fram till 2030. Behovet av spårbunden trafik är mycket viktigt för regionens utveckling. Roslagspilen är arbetsnamnet för projektet som sträcker sig över många år. Vårt krav är att projektet startar med en järnvägsutredning senast 2013. Utbyggnaden bör vara igång senast 2020 för att vara klar innan 2030. Så här lång tid tar det…

 

Kommunfullmäktige

På måndag så är det dags igen. Det finns många ärenden där vi kommer att ta bra diskussioner om vår politik och våra motioner som kommer att behandlas. Gå gärna in på kommunens hemsida och klicka dig fram till kommunfull-mäktige, där du har föredragningslistan. Mötet är öppet för allmänheten. Ta hissen som passerar folktandvården på plan 3 i Alcaeahuset, till plan 4 – där finns den nya fullmäktigesalen. Mötet börjar 18.30. Närradion sänder hela sammanträdet på FM 103,7 och på 100,6 (Ljusterö).

 

Kortisar

På kommunstyrelsen i måndags så röstade vi emot 8 beslutsförslag från majoriteten;

-          ang kommunstyrelsens bokslut och verksamhetsberättelse

-          ang avslag på motion om regler för privatisering av befintlig skola (Ann-Christin Furustrand)

-          vi stödde en motion från MP som vill ha tyst asfalt

-          vi stödde en motion från V om vårdnadsbidraget

-          vi yrkade avslag på majoritetens förslag om regler för utmanarrätt

-          vi yrkade avslag på majoritetens förslag ang avknoppning

-          vi yrkade avslag på en höjning av timtaxan i hemtjänsten –som höjs från 86:- till 200:- per timme!

På föredragningslistan fanns det 24 besluts-ärenden! 

 

Nästa vecka avslutas med två ”högtider” -

Valborg och 1:a majtalen på Storängstorget samt det sedvanliga 1:a majtåget. Vi ses!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-23 16:50