Hur står det till i skolorna?

Hur står det till i skolorna?

Under de senaste veckorna så har skolan – den samhällsägda och de privata – varit på tapeten. Österåkers kommun får en svidande kritik för sitt sätt att hantera de egna skolorna. Den nystartade myndigheten Skolinspektionen var runt på de kommunala för- och grundskolorna under perioden 19 februari till 28 maj. De inspekterade tre områden; verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar. Kommunen har nu fram till den 21 januari 2009 på sig att svara på kritiken.

 

Skolinspektionen skriver: ”ca 25% av eleverna lämnar grundskolans nionde årskurs utan fullständiga betyg. (!!!!)”  De skriver vidare: ”kommunen inte tillfredställande förmår att utvärdera kunskapsresultat och utveckla undervisningen därefter. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat är stor, något som inte uppmärksammas i skolorna eller av kommunens ledning. Även gymnasieskolans resultat bör förbättras, främst då 37% av eleverna inte uppnår betyget godkänt i alla kurser”

 

” – Vi är stolta över att ha en bra pedagogisk verksamhet och de brister som påtalats kommer vi att ta tag i, säger Lotta Holmgren (m), ordförande i förskolenämnden”.

 

Med en av de grundligaste undersökningar som skolorna i Österåker nyss genomgått så påstår  Lotta att hon är stolt!!! Om det hade varit i näringslivet som motsvarande hade hänt så hade man visat ordföranden i förskolenämnden på dörren – direkt!

 

När det gäller grundskolorna och gymnasiet så säger den folkpartistiske ordföranden i utbildningsnämnden – Ritva Elg – ”Nu ska vi se till att skapa en jämnare kvalitet i kommunens skolor så att alla barn – flickor som pojkar – får ett riktigt bra stöd, utbildning och fritidsverksamhet”.

 

Skolinspektionen pekar på brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå – sammantaget har Skolinspektionen hittat 128 (!) brister som kommunen ska redovisa hur man tänker hantera.

 

Observera att privatskolorna inte har undersökts. Med tanke på att de inte har samma krav på lärare som de kommunala har så kan det vara nästa ”krisbransch”. Fler av de nya skolorna har få elever och förmodligen får vi nog se ett flertal som kastar in handduken de kommande åren.

 

Allt fler borgerliga kommuner inser nu att det kan bli problematiskt om de privata skolorna ökar och de offentliga minskar. Privatskolornas kvalitét varierar och det finns ingen riktig kvalitetskontroll. Jämför man utbildade och outbildade lärare i skolvärlden så finns det flest utbildade inom den offentliga sfären.

 

Samtidigt så kommer det nog att finnas stora ”skolkoncerner” som vill bli störst på skolmarknaden. Nyligen så köpte ett danskt skolföretag hela John Bauerkoncernen. Det är därför viktigare att prioritera den egna kommunala verksamheten framför att bjuda in fler aktörer på en krympande marknad.

 

I Österåker väljer nu den borgerliga majoriteten att, återigen, sänka skatten. Det sker några dagar efter Skolinspektionens rapport. Vem tror att skolorna bli bättre när man tar bort skatteintäkter från den egna verksamheten?

 

Till slut - hur mycket av de kommunala verksamheterna kommer att få dra ner på sina ambitioner när skatten nu ska sänks igen? Blir det fler elever som inte har fullständiga betyg när de lämna grundskolan?  Är det så Österåkers skattebetalare vill ha det?

 

Det är 676 dagar kvar till kommunalvalet – då först kan Österåker få en ”regering” som värnar om skattebetalarnas offentliga egendom. 

Björn Sundman   

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-06 11:29